mars 8, 2006

Kritisk sans?

Ny læreplan er meget interessant på mange måter. At digital kompetanse er kommet med blant grunnleggende ferdigheter, setter fantasien og kreativiteten i sving! At kildekritikk blir fremhevet i mange sammenhenger i fagene gir oss et ypperlig utgangspunkt for å ta tak i dette! Elisabeth Staksrud i SAFT sier i siste utgave av Skolemagasinet klart og entydig at elevene kritiske evne må oppøves helt fra 1.trinn. Det er sikkert helt nødvendig!

Det er en utfordring for oss pedagoger. Vi som har vært på nettet en stund har lest mye om dette tema. Vi har kikket på inni jungelen på Skolenettet (lurer på om det er fjernet derfra?) og på bergensnettet laget vi for flere år siden Infojakten. Svenskene har Kolla Källan og Livstid. Geritt nok.. Men jeg tror at vi også må gå løs på praktiske tips som engasjerer elevene. Rett og slett små overkommelige tips til nettsider som gir elevene muligheter til å se hensikten med nettsider.

Jeg drister meg til å sette opp et eksempel
Tema frukt – fag mat og helse eller engelsk
Kompetansemål: Finn reklamebudskapet! (vi bør bruke andre ord…)

Dette nettstedet sier oss at?
Nettstedet er laget for reklame?
nettstedet kan vi trene oss i et språk??
Likte du å være der??

Her finner du et norsk nettsted med tema frukt
Finner du noen likheter med det amerikanske?
Fant du flere eller færre ting å gjøre her?

Se denne danske Madklassen.
Finner du hvem som har laget dette nettstedet?
Prøver de å selge noe til oss eller prøver de å lære oss noe viktig om frukt?.

Her finner du et norsk nettsted om frukt.
Hvem lager dette nettstedet?
Tror du at de skal selge noe til oss?
Reklamerer det for noen som selger frukt?

Og så finnes det selvfølgelig et dansk nettsted om frukt. Med online spill.
Kan det være mulig at her også finnes reklame??.
Samtale og diskusjon i hel klasse etter elevarbeidet i grupper.

Her kan vi sammen lage eksempelsamling.
Som blir mer omfattende og krevende for elevene etter hvert..
Å bloggeelevene de ta fatt på en eller annen gang. Det vil bli helt nødvendig å vende seg til å opptre noenlunde ok. De tar det nok med stil bare vi er med dem et stykke på veien!

Å dele opplegg er fint. Denne begynner å fylles. Rene opplegg beskrevet for lærere til andre lærere. Noe helt annet en akkurat kildekritkk som var mitt tema akkurat nå, men greitt det også! Nettet er en kjempegod kilde til mye. Og det er et spennende sted å bevege seg rundt på. Med en god porsjon kritisk sans!

mvh
Kjellaug Ellingsen