februar 27, 2006

Gode tips fra Kleppe skole

Fra Kleppe skole har vi igjen fått noen gode tips.

Arne Petter Solberg har vært på nordisk skolelederkonferanse i Stockholm i regi av Norplus, et studieprogram for utveksling av lærer og studenter innen de nordiske landene. Nordisk ministerråd ønsker å blåse nytt liv i det nordiske skolesamarbeidet, og her inngår blant annet IKT. Det er opprettet nye nordiske sider, http://www.nordskol.org/ , hvor det ligger mange spennende ressurser. Gudmund Sædmundsen fra Island har vært prosjektleder for blant annet noe som heter Tidningsfabriken http://www2.edu.fi/magazinefactory/index.php?str=15

Ellers har Arne Petter også funnet en flott ressurssamling under Godøy skole http://www.godoy.gs.mr.no/weber/index.htm

Med vennlig hilsen
Wenche Langeland

februar 25, 2006

Hvordan er du intelligent?

Når man omtaler tilpasset opplæring i forhold til drama tenker man gjerne, også innenfor dramalitteraturen, på hvordan man kan bruke arbeidsmåter innenfor dramafaget i forhold til barn med spesielle behov. Man snakker om sanseopplevelser, kommunikasjon og felleserfaringer med drama- og teaterarbeid for elever med fysiske og psykiske utviklingshemminger. En kollega fra kroppsøvingsseksjonen presenterte begrepet tilpasset opplæring, og kom i den forbindelse innpå intensjonen med det. Han tenkte at man gjennom tilpasset opplæring ønsker å oppnå optimal læring for den enkelte elev – for alle elever, ikke bare for de med spesielle behov. Det handler altså ikke bare om differensiering, men å utvikle alles forutsetninger for læring. Umulig, vil noen si. En utfordring, vil andre si. Det handler om kunnskap, men det handler også mye om holdninger – om hvilken holdning man i læreryrket har i forhold til det å utnytte og ta i bruk den kunnskapen man har om hvordan barn lærer og ikke minst om hvordan barn ikke lærer. Barn lærer gjennom aktiv tenkning og handling. Det vet alle. Vet du hvordan du lærer? En veileder stilte meg en gang spørsmålet: Hvordan kan du gi barn en opplevelse av noe du ikke har hatt en opplevelse av selv? Det får en til å tenke – i hvert fall i begynnelsen - på at mennesker med selvinnsikt er verdifulle i skolen. Jeg vil derfor komme med en utfordring. På sidene under finner du ulike tester som omhandler intelligens og læringsstrategier. Kanskje du lærer noe nytt om deg selv, eller kanskje du kan få en bekreftelse på det du allerede vet. Jeg ønsker deg lykke til!

http://home.online.no/~steinny/Kap7/intelligenstest.htm
Denne testen er en intelligenstest basert på Howard Gardner’s intelligensteori. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://home.online.no/~steinny/Kap7/vak_test_innledning.htm
Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://www.mitest.com
Denne siden er på engelsk. Her finner du flere tester tilpasset ulike aldersgrupper. Testene er basert på Howard Gardner’s intelligensteori.

Elin Thoresen
Høgskolelektor
NLA LH

februar 16, 2006

IKT, BARN OG KUNST

IKT og tilpasset opplæring må kunne brukes i mange ulike faglige og tverrfaglige sammenhenger i skolehverdagen. Jeg vil her presentere noen nettsteder utarbeidet av ulike kunstinstitusjoner. Disse institusjonene har egne pedagogiske avdelinger, som har utarbeidet mange spennende nettsteder for barn og unge. Her kan være mye spennende å hente for skolefag som kunst & håndverk, engelsk, historie/samfunnsfag, etc.:

  • Museum of Moderen Art (N.Y.): www.moma.org , med sin undervisningsavdeling www.moma.org/education/ . Der finner en bl.a. ”Destination: Moderen Art” som er et opplegg for barn fra 6 til 8 år og ”Red Studio” som er beregnet på ungdoms møte med samtidskunsten. Interaktive sider, som det er spennende å utforske.
  • The Globe Theatre (London): www.shakespeares-globe.org . Her finner en generell informasjon om Shakespeare og gjenoppbyggingen av hans teater: The Globe. Nettstedet vil også kunne brukes i arbeidet med Renessansen.
  • Tate Gallery og Tate Modern: www.tate.org . Deres undervisningsavdeling har egen adresse www.tate.org.uk/learning/ . På denne Tate Learning finnes mange spennende ”innganger” til kunsten.
  • Moderna Museet (Stockholm): www.modernamuseet.se . Gå gjerne direkte til området www.modernamuseet.se/barn/
  • Guggenheim (N.Y. og Bilbao): www.guggenheim.org
  • Louisiana Museum for Moderne Kunst (Humlebæk, DK): www.louisiana.dk Her har de også informasjon om sin park med naturkunst tilrettelagt for barn.
  • Statens Museum for Kunst (København): www.smk.dk

Norske, tilsvarende nettsteder er ikke tatt med her. Våre kunstinstitusjoner har dessverre langt igjen før det blir spennende for barn og unge å oppsøke deres sider. Mens vi venter på dette, håper jeg at noen finner det tjenlig å utforske nevnte nettadresser med sine elever og kanskje finner noe til egen undervisning?
SE PÅ KUNST ONLINE / FÅ TIPS / ØV ENGELSK og LYKKE TIL!

Grete Skjeggestad Meyer
- høyskolelektor, NLA LH -