desember 19, 2005

IKT og tilpasset spesialundervisning

Det jeg ønsker å sette fokus på er IKT og tilpasset/spesialundervisning meget konkret i forhold til hva som finnes og hvordan det brukes. Da snakker jeg om det som er godkjent for bruk til eksamen når elevene kommer på ungdomsskolen - de skal begynne å bruke dette på barneskolen, men også hva som er gratis tiljenglig/frikjøpt av staten og hvordan utnytte det man har på alle maskiner. Jeg mener at dette bør bli tatt som et emne på en av samlingene våre mer konkret.

Jeg jobber selv med dette i forhold til både kompensatoriske og pedagogiske programmer som skal/kan brukes i undervisningen. Dette er det altfor lite kunnskap om i skolen i dag. Var seinest på et kurs med Bredvedt for noen uker siden og ønsker påfyll av denne type. Dette går rett inn i IKT og tilpasset undervisnig.
For tiden holder jeg et lite foredreag om dette samt at jeg underviser både lærere og elever på Undarheim barneskule i programvaren og praktisk bruk. Det viktigste for at vi skal få til en bedre bruk av IKT i undevisnigen er at lærene må kunne bruke verktøyet. De må vite hva en Daisy bok er og hvordan bruker jeg dette sammenmed et tekstbehandlingsprogram f.eks. Læreren skal være den som fører ann ikke eleven. Dette er meget viktig.

Hilsen Torunn Meyer Undarheim skule

desember 13, 2005

Erfaringar med matematikkprogrammet max 1•2•3

Førde skule i Sveio kommune fekk tidleg i haust kjennskap til det nettbaserte øvingsprogrammet max 1•2•3 og prøvde demo-oppgåvene. max 1 dekkjer det grunnleggjande lærestoffet i matematikk for småskoletrinnet og er et tilbod til alle elever. På same måten er max 2 tilpassa mellomsteget og max 3 ungdomssteget. Først bestilte me ein gratis prøveperiode på ein månad for småskulesteget i samband med spesialundervisning, dette såg spennande ut, og me bestilte også for mellomsteget. Dette har me jobba jamt med den siste månaden, først og fremst med tanke på geometri. Me har også vore innom dei andre ulike emna som me har hatt på fagplanen. Elevane har frå starten vore veldig engasjerte, og det har stadig komme tilbakemeldingar om at dei har vore på nettet og jobba med dette også heime.
Svakheita med oppgåvene for mellomsteget synast likevel å vera at det gir for lite utfordringar for dei fagleg sterke, nokre elevar har allereie gått leie av opplegget. Kanskje me burde hatt versjonen for ungdomssteget for desse elevane i tillegg?
Etter ein dryg månad har ein ikkje lenger tilgang viss ein ikkje betaler for eitt år, dette er blitt gjort hos oss for småskulen, men ikkje for mellomsteget i denne omgang.

Førde skule i Sveio kommune