februar 25, 2006

Hvordan er du intelligent?

Når man omtaler tilpasset opplæring i forhold til drama tenker man gjerne, også innenfor dramalitteraturen, på hvordan man kan bruke arbeidsmåter innenfor dramafaget i forhold til barn med spesielle behov. Man snakker om sanseopplevelser, kommunikasjon og felleserfaringer med drama- og teaterarbeid for elever med fysiske og psykiske utviklingshemminger. En kollega fra kroppsøvingsseksjonen presenterte begrepet tilpasset opplæring, og kom i den forbindelse innpå intensjonen med det. Han tenkte at man gjennom tilpasset opplæring ønsker å oppnå optimal læring for den enkelte elev – for alle elever, ikke bare for de med spesielle behov. Det handler altså ikke bare om differensiering, men å utvikle alles forutsetninger for læring. Umulig, vil noen si. En utfordring, vil andre si. Det handler om kunnskap, men det handler også mye om holdninger – om hvilken holdning man i læreryrket har i forhold til det å utnytte og ta i bruk den kunnskapen man har om hvordan barn lærer og ikke minst om hvordan barn ikke lærer. Barn lærer gjennom aktiv tenkning og handling. Det vet alle. Vet du hvordan du lærer? En veileder stilte meg en gang spørsmålet: Hvordan kan du gi barn en opplevelse av noe du ikke har hatt en opplevelse av selv? Det får en til å tenke – i hvert fall i begynnelsen - på at mennesker med selvinnsikt er verdifulle i skolen. Jeg vil derfor komme med en utfordring. På sidene under finner du ulike tester som omhandler intelligens og læringsstrategier. Kanskje du lærer noe nytt om deg selv, eller kanskje du kan få en bekreftelse på det du allerede vet. Jeg ønsker deg lykke til!

http://home.online.no/~steinny/Kap7/intelligenstest.htm
Denne testen er en intelligenstest basert på Howard Gardner’s intelligensteori. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://home.online.no/~steinny/Kap7/vak_test_innledning.htm
Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://www.mitest.com
Denne siden er på engelsk. Her finner du flere tester tilpasset ulike aldersgrupper. Testene er basert på Howard Gardner’s intelligensteori.

Elin Thoresen
Høgskolelektor
NLA LH