februar 27, 2006

Gode tips fra Kleppe skole

Fra Kleppe skole har vi igjen fått noen gode tips.

Arne Petter Solberg har vært på nordisk skolelederkonferanse i Stockholm i regi av Norplus, et studieprogram for utveksling av lærer og studenter innen de nordiske landene. Nordisk ministerråd ønsker å blåse nytt liv i det nordiske skolesamarbeidet, og her inngår blant annet IKT. Det er opprettet nye nordiske sider, http://www.nordskol.org/ , hvor det ligger mange spennende ressurser. Gudmund Sædmundsen fra Island har vært prosjektleder for blant annet noe som heter Tidningsfabriken http://www2.edu.fi/magazinefactory/index.php?str=15

Ellers har Arne Petter også funnet en flott ressurssamling under Godøy skole http://www.godoy.gs.mr.no/weber/index.htm

Med vennlig hilsen
Wenche Langeland