januar 6, 2006

Hvordan presenterer man nettressurser for elever og foreldre?

Mange vet og kan mye om internett og vet at det finnes god og mange ressurser der ute på nett. Privat og som lærer eller IKT ansvarlig er det og godt på ha tilgang til samlinger av slike ressurser for å kunne plukke av disse i ulike sammenhenger.

Det jeg er opptatt er hvordan bruker vi disse ressursene i pedagogisk sammenheng og hvordan gjør vi ressursene tilgjengelig for elevene og evt foreldre på en enkel og lettfattelig måte. Noen opererer med læringsplattformer som It's:learning men det finnes og andre slike plattformer. Dette er ikke alltid like tilgjengelig for alle brukere og man må bruke innlogginger og passord for å få tilgang.

Vår ide er da å bruke skolens webklassesider som en inngangsport til slike ressurser. Det kan være seg direkte drilloppgaver som klassen måtte holde på med . Det kan være oppgaver/ lenker med oppgaver som er aktuelle for trinnet og den enkelte elev.
Det kan også være aktuelle lenker som kan brukes som ledd i tilpasset undervisning. Eksempelvis også oppgaver som er utfordringer for "flinke" elever. Vi tenker oss at klassens side skal være inngangsport også for elevens digitale mappe og epostadrdesse.

Hilsen Kleppe skole

0 Comments:

Post a Comment

<< Home