januar 19, 2006

Hva er egentlig pedagogisk bruk av IKT?

Har tygget bitte lite grann på denne formuleringen. I opplæringssammenheng har det vært mye fokus på Microsoft sine brukerprogrammer som Word, Exell og Powerpoint. Som lærere og IKT ansvarlige har vi blitt sendt på opplæring om ; Datakortet og lærerIKT
Men er det egentlig så viktig å tilegne seg spesifikk kunnskap om slike programmer. For egen del og for å beherske arbeid i det daglige kanskje. De nyttige basisferdighetene ligger mer i å kunne slå av og på maskinen, kunne bruke tastatur, mus og eventuelle andre enheter knyttet mot datamaskinen.

Er det avgjørende viktig at elevene skal lære spesifikt det programutvalget som din skole eller kommune satser på? Neppe. Jeg tror ikke dette er lærdom for fremtiden Jeg kan for øvrig nevne at vår kommune har valgt å satse på såkalt fri kildekodeprogramvare som Open office. Stort sett finner elever ut at her finnes et skriveprogram som ligner de fleste skriveprogram som er på markedet. Men begrepsavklaringer kan være viktig og nyttig. Stavangerskolen har laget en fin nettressurs som lar deg øve på nettopp bruk av tekstbehandling, regneark og presentasjon. http://www.linksidene.no/iktforelever/hovedmeny.html

Noen tenker og mener at pedagogisk IKT er å finne alle de fine ressursene som ligger der ute på nett, kategorisere dem i fag osv og så har man for alltid alt man trenger å lære sine elever. Sorry. Nettet er svikefult. Se bare denne. www.dennemaavitavarepaa.no eller denne: www.varerevig.eu Men bevares. Det er viktig å vite at ressursene finnes og at de hele tiden utvikles der ute i cyberspace. Og at man også kan være med å utvikle selv også.

Så er det alle forlagene da…. Mange har jo skjønt at skolen ikke også i framtiden kan være store opplag av lærebøker. Betal-nettoppgaver legges ut og tilbys i stort monn. Det er selvsagt spennende å ta turen innom og teste ut demoversjoner eller gratisprøvetid. Ut over dette ville jeg styrt unna disse. Hvor mange brukernavn og passord ønsker vi dessuten å operere med i skolen? Nei jeg ville skygget unna også disse som koster , og bruker avgrensning i form av passord

Fikk en sånn liten aha opplevelse den siste uken av to hendelser. I utdanningsforbundets fagblad fortalte en IKT lærer om at elevene på videregående skole ikke gadd å bruke sine læringsplattformer som It`learning og hva de nå måtte hete. De var for kjedelige. Jeg har MSN, egen webside og egen blogg hadde visstnok en elev svart. Min andre opplevelse… At også barneskoleelever har egne websider og blogger. Ikke alle like”snille” og reklamefrie.

Kan det så hende at vi må jobbe mer inn på våre elevers arena og lære dem at en kan være med å styre utviklingen også selv mot komersialiserte og ikke alltid like snille nettressurser. 7. klassinger hos oss har blitt presentert for seriøse weblogger og sogar blitt registrert og har skrevet i en av de mest seriøse. Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Grindverk (forfattere blir her ikke oppgitt fordi man i wikipedia fritt gir fra seg alle sine åndsverkrettigheter til både tekst lyd bilde m.m).

Her var oppgaven satt in i en pedagogisk sammenheng og var knyttet til faget Kunst og handtverk. http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=660 og bilder http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=665

Men og elever på lavere trinn i barneskolen kan delta. http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=742

I og for seg er også dette en slags weblogg. Og dette er 1.trinnselever som skriver. Direkte på internett. Gå gjerne helt inn og se på værmeldingen til 1a http://www.kleppe.skole.no/index.php?sideID=123&side=versiden_for_1b
Så til det som jeg tror på som en viktig pedagogiske IKT oppgave/utfordring for våre elever mot fremtiden: Lære dem å bruke ”Internettet” på en god måte.

Trippelw-en eller webben er kommet for å bli. Skolen må være på banen med egne nettressurser, læringsplattformer og digitale inngangsporter som øver elevene opp i denne kunnskapen.

Læringsplattformene It`slearning, Fronter m.flere er ikke nødvendigvis de beste løsningene.
Vår skole har satset på å finne og utvikle andre løsninger. Se inlogging på denne siden.
http://www.kleppe.skole.no/index.php?sideID=40&side=1999b
Kikk gjerne og se litt på tester innleveringer på denne 6.trinns siden http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=729

Med hilsen Lærende deltaker i nettverket fra Kleppe skole

1 Comments:

At 6:34 AM, desember 24, 2009, Anonymous Anonym said...

Les hele bloggen, ganske bra

 

Legg inn en kommentar

<< Home