desember 19, 2005

IKT og tilpasset spesialundervisning

Det jeg ønsker å sette fokus på er IKT og tilpasset/spesialundervisning meget konkret i forhold til hva som finnes og hvordan det brukes. Da snakker jeg om det som er godkjent for bruk til eksamen når elevene kommer på ungdomsskolen - de skal begynne å bruke dette på barneskolen, men også hva som er gratis tiljenglig/frikjøpt av staten og hvordan utnytte det man har på alle maskiner. Jeg mener at dette bør bli tatt som et emne på en av samlingene våre mer konkret.

Jeg jobber selv med dette i forhold til både kompensatoriske og pedagogiske programmer som skal/kan brukes i undervisningen. Dette er det altfor lite kunnskap om i skolen i dag. Var seinest på et kurs med Bredvedt for noen uker siden og ønsker påfyll av denne type. Dette går rett inn i IKT og tilpasset undervisnig.
For tiden holder jeg et lite foredreag om dette samt at jeg underviser både lærere og elever på Undarheim barneskule i programvaren og praktisk bruk. Det viktigste for at vi skal få til en bedre bruk av IKT i undevisnigen er at lærene må kunne bruke verktøyet. De må vite hva en Daisy bok er og hvordan bruker jeg dette sammenmed et tekstbehandlingsprogram f.eks. Læreren skal være den som fører ann ikke eleven. Dette er meget viktig.

Hilsen Torunn Meyer Undarheim skule

0 Comments:

Post a Comment

<< Home