mars 08, 2006

Kritisk sans?

Ny læreplan er meget interessant på mange måter. At digital kompetanse er kommet med blant grunnleggende ferdigheter, setter fantasien og kreativiteten i sving! At kildekritikk blir fremhevet i mange sammenhenger i fagene gir oss et ypperlig utgangspunkt for å ta tak i dette! Elisabeth Staksrud i SAFT sier i siste utgave av Skolemagasinet klart og entydig at elevene kritiske evne må oppøves helt fra 1.trinn. Det er sikkert helt nødvendig!

Det er en utfordring for oss pedagoger. Vi som har vært på nettet en stund har lest mye om dette tema. Vi har kikket på inni jungelen på Skolenettet (lurer på om det er fjernet derfra?) og på bergensnettet laget vi for flere år siden Infojakten. Svenskene har Kolla Källan og Livstid. Geritt nok.. Men jeg tror at vi også må gå løs på praktiske tips som engasjerer elevene. Rett og slett små overkommelige tips til nettsider som gir elevene muligheter til å se hensikten med nettsider.

Jeg drister meg til å sette opp et eksempel
Tema frukt – fag mat og helse eller engelsk
Kompetansemål: Finn reklamebudskapet! (vi bør bruke andre ord…)

Dette nettstedet sier oss at?
Nettstedet er laget for reklame?
nettstedet kan vi trene oss i et språk??
Likte du å være der??

Her finner du et norsk nettsted med tema frukt
Finner du noen likheter med det amerikanske?
Fant du flere eller færre ting å gjøre her?

Se denne danske Madklassen.
Finner du hvem som har laget dette nettstedet?
Prøver de å selge noe til oss eller prøver de å lære oss noe viktig om frukt?.

Her finner du et norsk nettsted om frukt.
Hvem lager dette nettstedet?
Tror du at de skal selge noe til oss?
Reklamerer det for noen som selger frukt?

Og så finnes det selvfølgelig et dansk nettsted om frukt. Med online spill.
Kan det være mulig at her også finnes reklame??.
Samtale og diskusjon i hel klasse etter elevarbeidet i grupper.

Her kan vi sammen lage eksempelsamling.
Som blir mer omfattende og krevende for elevene etter hvert..
Å bloggeelevene de ta fatt på en eller annen gang. Det vil bli helt nødvendig å vende seg til å opptre noenlunde ok. De tar det nok med stil bare vi er med dem et stykke på veien!

Å dele opplegg er fint. Denne begynner å fylles. Rene opplegg beskrevet for lærere til andre lærere. Noe helt annet en akkurat kildekritkk som var mitt tema akkurat nå, men greitt det også! Nettet er en kjempegod kilde til mye. Og det er et spennende sted å bevege seg rundt på. Med en god porsjon kritisk sans!

mvh
Kjellaug Ellingsen

februar 27, 2006

Gode tips fra Kleppe skole

Fra Kleppe skole har vi igjen fått noen gode tips.

Arne Petter Solberg har vært på nordisk skolelederkonferanse i Stockholm i regi av Norplus, et studieprogram for utveksling av lærer og studenter innen de nordiske landene. Nordisk ministerråd ønsker å blåse nytt liv i det nordiske skolesamarbeidet, og her inngår blant annet IKT. Det er opprettet nye nordiske sider, http://www.nordskol.org/ , hvor det ligger mange spennende ressurser. Gudmund Sædmundsen fra Island har vært prosjektleder for blant annet noe som heter Tidningsfabriken http://www2.edu.fi/magazinefactory/index.php?str=15

Ellers har Arne Petter også funnet en flott ressurssamling under Godøy skole http://www.godoy.gs.mr.no/weber/index.htm

Med vennlig hilsen
Wenche Langeland

februar 25, 2006

Hvordan er du intelligent?

Når man omtaler tilpasset opplæring i forhold til drama tenker man gjerne, også innenfor dramalitteraturen, på hvordan man kan bruke arbeidsmåter innenfor dramafaget i forhold til barn med spesielle behov. Man snakker om sanseopplevelser, kommunikasjon og felleserfaringer med drama- og teaterarbeid for elever med fysiske og psykiske utviklingshemminger. En kollega fra kroppsøvingsseksjonen presenterte begrepet tilpasset opplæring, og kom i den forbindelse innpå intensjonen med det. Han tenkte at man gjennom tilpasset opplæring ønsker å oppnå optimal læring for den enkelte elev – for alle elever, ikke bare for de med spesielle behov. Det handler altså ikke bare om differensiering, men å utvikle alles forutsetninger for læring. Umulig, vil noen si. En utfordring, vil andre si. Det handler om kunnskap, men det handler også mye om holdninger – om hvilken holdning man i læreryrket har i forhold til det å utnytte og ta i bruk den kunnskapen man har om hvordan barn lærer og ikke minst om hvordan barn ikke lærer. Barn lærer gjennom aktiv tenkning og handling. Det vet alle. Vet du hvordan du lærer? En veileder stilte meg en gang spørsmålet: Hvordan kan du gi barn en opplevelse av noe du ikke har hatt en opplevelse av selv? Det får en til å tenke – i hvert fall i begynnelsen - på at mennesker med selvinnsikt er verdifulle i skolen. Jeg vil derfor komme med en utfordring. På sidene under finner du ulike tester som omhandler intelligens og læringsstrategier. Kanskje du lærer noe nytt om deg selv, eller kanskje du kan få en bekreftelse på det du allerede vet. Jeg ønsker deg lykke til!

http://home.online.no/~steinny/Kap7/intelligenstest.htm
Denne testen er en intelligenstest basert på Howard Gardner’s intelligensteori. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://home.online.no/~steinny/Kap7/vak_test_innledning.htm
Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Den må skrives ut i papirform og kan gjennomføres i en større gruppe.

http://www.mitest.com
Denne siden er på engelsk. Her finner du flere tester tilpasset ulike aldersgrupper. Testene er basert på Howard Gardner’s intelligensteori.

Elin Thoresen
Høgskolelektor
NLA LH

februar 16, 2006

IKT, BARN OG KUNST

IKT og tilpasset opplæring må kunne brukes i mange ulike faglige og tverrfaglige sammenhenger i skolehverdagen. Jeg vil her presentere noen nettsteder utarbeidet av ulike kunstinstitusjoner. Disse institusjonene har egne pedagogiske avdelinger, som har utarbeidet mange spennende nettsteder for barn og unge. Her kan være mye spennende å hente for skolefag som kunst & håndverk, engelsk, historie/samfunnsfag, etc.:

  • Museum of Moderen Art (N.Y.): www.moma.org , med sin undervisningsavdeling www.moma.org/education/ . Der finner en bl.a. ”Destination: Moderen Art” som er et opplegg for barn fra 6 til 8 år og ”Red Studio” som er beregnet på ungdoms møte med samtidskunsten. Interaktive sider, som det er spennende å utforske.
  • The Globe Theatre (London): www.shakespeares-globe.org . Her finner en generell informasjon om Shakespeare og gjenoppbyggingen av hans teater: The Globe. Nettstedet vil også kunne brukes i arbeidet med Renessansen.
  • Tate Gallery og Tate Modern: www.tate.org . Deres undervisningsavdeling har egen adresse www.tate.org.uk/learning/ . På denne Tate Learning finnes mange spennende ”innganger” til kunsten.
  • Moderna Museet (Stockholm): www.modernamuseet.se . Gå gjerne direkte til området www.modernamuseet.se/barn/
  • Guggenheim (N.Y. og Bilbao): www.guggenheim.org
  • Louisiana Museum for Moderne Kunst (Humlebæk, DK): www.louisiana.dk Her har de også informasjon om sin park med naturkunst tilrettelagt for barn.
  • Statens Museum for Kunst (København): www.smk.dk

Norske, tilsvarende nettsteder er ikke tatt med her. Våre kunstinstitusjoner har dessverre langt igjen før det blir spennende for barn og unge å oppsøke deres sider. Mens vi venter på dette, håper jeg at noen finner det tjenlig å utforske nevnte nettadresser med sine elever og kanskje finner noe til egen undervisning?
SE PÅ KUNST ONLINE / FÅ TIPS / ØV ENGELSK og LYKKE TIL!

Grete Skjeggestad Meyer
- høyskolelektor, NLA LH -

januar 19, 2006

Hva er egentlig pedagogisk bruk av IKT?

Har tygget bitte lite grann på denne formuleringen. I opplæringssammenheng har det vært mye fokus på Microsoft sine brukerprogrammer som Word, Exell og Powerpoint. Som lærere og IKT ansvarlige har vi blitt sendt på opplæring om ; Datakortet og lærerIKT
Men er det egentlig så viktig å tilegne seg spesifikk kunnskap om slike programmer. For egen del og for å beherske arbeid i det daglige kanskje. De nyttige basisferdighetene ligger mer i å kunne slå av og på maskinen, kunne bruke tastatur, mus og eventuelle andre enheter knyttet mot datamaskinen.

Er det avgjørende viktig at elevene skal lære spesifikt det programutvalget som din skole eller kommune satser på? Neppe. Jeg tror ikke dette er lærdom for fremtiden Jeg kan for øvrig nevne at vår kommune har valgt å satse på såkalt fri kildekodeprogramvare som Open office. Stort sett finner elever ut at her finnes et skriveprogram som ligner de fleste skriveprogram som er på markedet. Men begrepsavklaringer kan være viktig og nyttig. Stavangerskolen har laget en fin nettressurs som lar deg øve på nettopp bruk av tekstbehandling, regneark og presentasjon. http://www.linksidene.no/iktforelever/hovedmeny.html

Noen tenker og mener at pedagogisk IKT er å finne alle de fine ressursene som ligger der ute på nett, kategorisere dem i fag osv og så har man for alltid alt man trenger å lære sine elever. Sorry. Nettet er svikefult. Se bare denne. www.dennemaavitavarepaa.no eller denne: www.varerevig.eu Men bevares. Det er viktig å vite at ressursene finnes og at de hele tiden utvikles der ute i cyberspace. Og at man også kan være med å utvikle selv også.

Så er det alle forlagene da…. Mange har jo skjønt at skolen ikke også i framtiden kan være store opplag av lærebøker. Betal-nettoppgaver legges ut og tilbys i stort monn. Det er selvsagt spennende å ta turen innom og teste ut demoversjoner eller gratisprøvetid. Ut over dette ville jeg styrt unna disse. Hvor mange brukernavn og passord ønsker vi dessuten å operere med i skolen? Nei jeg ville skygget unna også disse som koster , og bruker avgrensning i form av passord

Fikk en sånn liten aha opplevelse den siste uken av to hendelser. I utdanningsforbundets fagblad fortalte en IKT lærer om at elevene på videregående skole ikke gadd å bruke sine læringsplattformer som It`learning og hva de nå måtte hete. De var for kjedelige. Jeg har MSN, egen webside og egen blogg hadde visstnok en elev svart. Min andre opplevelse… At også barneskoleelever har egne websider og blogger. Ikke alle like”snille” og reklamefrie.

Kan det så hende at vi må jobbe mer inn på våre elevers arena og lære dem at en kan være med å styre utviklingen også selv mot komersialiserte og ikke alltid like snille nettressurser. 7. klassinger hos oss har blitt presentert for seriøse weblogger og sogar blitt registrert og har skrevet i en av de mest seriøse. Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Grindverk (forfattere blir her ikke oppgitt fordi man i wikipedia fritt gir fra seg alle sine åndsverkrettigheter til både tekst lyd bilde m.m).

Her var oppgaven satt in i en pedagogisk sammenheng og var knyttet til faget Kunst og handtverk. http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=660 og bilder http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=665

Men og elever på lavere trinn i barneskolen kan delta. http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=742

I og for seg er også dette en slags weblogg. Og dette er 1.trinnselever som skriver. Direkte på internett. Gå gjerne helt inn og se på værmeldingen til 1a http://www.kleppe.skole.no/index.php?sideID=123&side=versiden_for_1b
Så til det som jeg tror på som en viktig pedagogiske IKT oppgave/utfordring for våre elever mot fremtiden: Lære dem å bruke ”Internettet” på en god måte.

Trippelw-en eller webben er kommet for å bli. Skolen må være på banen med egne nettressurser, læringsplattformer og digitale inngangsporter som øver elevene opp i denne kunnskapen.

Læringsplattformene It`slearning, Fronter m.flere er ikke nødvendigvis de beste løsningene.
Vår skole har satset på å finne og utvikle andre løsninger. Se inlogging på denne siden.
http://www.kleppe.skole.no/index.php?sideID=40&side=1999b
Kikk gjerne og se litt på tester innleveringer på denne 6.trinns siden http://www.kleppe.skole.no/index.php?artikkel=729

Med hilsen Lærende deltaker i nettverket fra Kleppe skole

januar 06, 2006

Hvordan presenterer man nettressurser for elever og foreldre?

Mange vet og kan mye om internett og vet at det finnes god og mange ressurser der ute på nett. Privat og som lærer eller IKT ansvarlig er det og godt på ha tilgang til samlinger av slike ressurser for å kunne plukke av disse i ulike sammenhenger.

Det jeg er opptatt er hvordan bruker vi disse ressursene i pedagogisk sammenheng og hvordan gjør vi ressursene tilgjengelig for elevene og evt foreldre på en enkel og lettfattelig måte. Noen opererer med læringsplattformer som It's:learning men det finnes og andre slike plattformer. Dette er ikke alltid like tilgjengelig for alle brukere og man må bruke innlogginger og passord for å få tilgang.

Vår ide er da å bruke skolens webklassesider som en inngangsport til slike ressurser. Det kan være seg direkte drilloppgaver som klassen måtte holde på med . Det kan være oppgaver/ lenker med oppgaver som er aktuelle for trinnet og den enkelte elev.
Det kan også være aktuelle lenker som kan brukes som ledd i tilpasset undervisning. Eksempelvis også oppgaver som er utfordringer for "flinke" elever. Vi tenker oss at klassens side skal være inngangsport også for elevens digitale mappe og epostadrdesse.

Hilsen Kleppe skole

desember 19, 2005

IKT og tilpasset spesialundervisning

Det jeg ønsker å sette fokus på er IKT og tilpasset/spesialundervisning meget konkret i forhold til hva som finnes og hvordan det brukes. Da snakker jeg om det som er godkjent for bruk til eksamen når elevene kommer på ungdomsskolen - de skal begynne å bruke dette på barneskolen, men også hva som er gratis tiljenglig/frikjøpt av staten og hvordan utnytte det man har på alle maskiner. Jeg mener at dette bør bli tatt som et emne på en av samlingene våre mer konkret.

Jeg jobber selv med dette i forhold til både kompensatoriske og pedagogiske programmer som skal/kan brukes i undervisningen. Dette er det altfor lite kunnskap om i skolen i dag. Var seinest på et kurs med Bredvedt for noen uker siden og ønsker påfyll av denne type. Dette går rett inn i IKT og tilpasset undervisnig.
For tiden holder jeg et lite foredreag om dette samt at jeg underviser både lærere og elever på Undarheim barneskule i programvaren og praktisk bruk. Det viktigste for at vi skal få til en bedre bruk av IKT i undevisnigen er at lærene må kunne bruke verktøyet. De må vite hva en Daisy bok er og hvordan bruker jeg dette sammenmed et tekstbehandlingsprogram f.eks. Læreren skal være den som fører ann ikke eleven. Dette er meget viktig.

Hilsen Torunn Meyer Undarheim skule